Omändring av maskiner

Det fins ofta behov av att ändra en maskins funktion eller att t.ex. modernisera en maskin med nyare styrsystem eller motsvarande.

Vi har kunskap i att planera om en maskin och att göra de behövliga ändringarna.

Retrofit – gammal CNC maskin med nytt maskineri och styrsystem

I detta projekt togs en gammal CNC maskin och avskalades på de obehövliga delarna, sedan ritades och planerades maskinen pånytt och ändringsarbetet gjordes.

Den ”nya” maskinen har alla slitdelar utbytta, nymodig pekskärm samt en hel del ny elektronik för styrning.

Slutresultatet är lyckat och kostnaden mycket lägre än att investera i en helt ny maskin.

Omändrad CNC maskin - Retrofit

Förnyad CNC maskin ”retrofit”

Retrofit CNC före ändring

Samma maskin före omändring

 

WestCoast Metal
Glasbruksvägen 31
66950 Munsala
Tel: 0500 159078