Planering och konstruktion av verktyg

Vid industriell plåtbearbetning behövs olika typer av verktyg för att t.ex. stansa och bocka för att slutresultatet skall uppnå en bra och jämn kvalitet.

Ett bra planerat verktyg sparar på olika arbetsskeden samt utnyttjar materialet så effektivt som möjligt.

Tanken är att snabba upp och förenkla tillverkningen samt få den mera kostnadseffektiv.

Vi både planerar och tillverkar verktygena själva. Planering sker i SolidWorks.

Stansverktyg Stansverktyg

 

 

WestCoast Metal
Glasbruksvägen 31
66950 Munsala
Tel: 0500 159078